Training werving & selectiegesprekken

Voor één vacante positie worden meerdere kandidaten gesproken. Oftewel, meer ‘slecht nieuws’ gesprekken dan ‘goed nieuws’. Voor een eenduidige selectie en goede afhandeling moeten de selectiecriteria helder zijn en zorgvuldig worden omgegaan met (open) sollicitaties. De sollicitant mag verwachten dat er een waardig gesprekspartner aan tafel zit. Kundig, respectvol, transparant, duidelijk. Afgewezen kandidaten moeten snappen waarom ze niet in aanmerking komen voor een baan, ondanks dat ze gemotiveerd zijn om werkzaam te zijn voor uw organisatie. En veelal zullen de kandidaten actief zijn in uw markt en komt u ze waarschijnlijk weer tegen. Toch kan er maar één kandidaat de gelukkige zijn.

In de training werving en selectie worden uw medewerkers getraind met dit soort aspecten in het achterhoofd. Hoe voer ik de selectiegesprekken op een gestructureerde manier? Wat laat ik aan bod komen? Hoe breng ik goed of slecht nieuws? Het belang van voorbereiding. Het belang van duidelijke afsluiting van een gesprek. Wat doe ik met dat onderbuikgevoel?

De theorie wordt tijdens de training direct in de praktijk gebracht door selectiegesprekken te voeren met gefingeerde kandidaten en deze te evalueren. Van a tot en met z. Kortom, welke weg moet bewandeld worden om de juiste kandidaat te selecteren voor uw organisatie en de afgewezen mensen met een waardig gevoel terug naar huis te laten gaan.