Werving en selectie. HR advies. Externe inhuur.

Onze diensten

Sonsbach brengt organisaties en potentiële werknemers bij elkaar. Daarbij wordt extensieve kennis van werving en selectie, externe inhuur, detachering en traineeprogramma’s ingezet. Sonsbach combineert een robuust netwerk met bewezen search- en advieskwaliteiten.

Favicon voor diensten Sonsbach

Snijvlak van Zorg en Zakelijke dienstverlening

Marktkennis en -netwerk

Maatwerk

Werving en Selectie

Organisaties veranderen. Werknemers veranderen. Bent u in staat de juiste medewerkers aan te trekken? Heeft u toegang tot de juiste doelgroep? Waarom kiest een potentiële medewerker voor uw organisatie?

Sonsbach heeft dagelijks te maken met dit soort vraagstukken. Met de juiste arbeidsmarktcommunicatie, het juiste netwerk en het juiste zoekprofiel helpt Sonsbach u met uw werving en selectie. Hoe? Door de juiste vragen te stellen aan u en de kandidaat. Door gerichte doelgroepbenadering. Door werving en selectie uit handen te nemen.

Sonsbach beschikt over een hoogwaardig netwerk bij zorginstellingen, zorgverzekeraars, farmaceuten, medical devices suppliers, adviesbureaus met focus op zorg en bij andere zakelijk dienstverleners die gericht zijn op de gezondheidszorg.

Doorlichting recruitmentproces

Een kritische blik op het volledige recruitmentproces, inclusief aantrekkingskracht en arbeidsmarktcommunicatie. Hoe staat u bekend in de markt? Wat vertellen uw medewerkers op LinkedIn? Wat straalt uw organisatie op de arbeidsmarkt uit? Bent u in staat de juiste medewerkers aan te trekken? Heeft u toegang tot de juiste doelgroep? Waarom kiest een potentiële medewerker voor uw organisatie? Waar kunt u deze potentiële medewerker überhaupt vinden?

Een diepgaande doormeting van uw wervings- en aanstellingsbeleid, richtlijnen en procedures. Ervaring in arbeidsmarktontwikkelingen wordt omgezet in helder en praktisch advies. Verbeteringsvoorstellen worden geformuleerd en mogelijke oplossingsrichtingen geformuleerd.

Interim Recruitment

Mogelijk zit u met een piekbelasting in het aantal vacatures. Of heeft u een groeiambitie waarmee u uw eigen recruitment-apparaat niet wil (over)belasten. Of beschikt u zelf niet over eigen recruitment-apparaat. Sonsbach kan op interimbasis voor u de werving en selectie uit handen nemen. Volledig onder uw eigen bedrijfsnaam opererend en geïncorporeerd binnen uw eigen processen. Denk aan het ontwikkelen en uitvoeren van wervingsvoorstellen, aanvalsplannen en het zoeken en benaderen van potentiële kandidaten. Via tooling maar ook eigen netwerk. Selecteren van sollicitanten, beoordelen, interviewen van kandidaten. Beschikbaar stellen van relevante informatie voor het management, zakelijke partners en/of andere belanghebbenden. Identificeren van tekortkomingen in het huidige beleid, procedures, processen, instrumenten en systemen.

Tevens denken wij graag mee in de ontwikkeling en implementatie van beleid, richtlijnen en procedures. Door analyse van en advisering over in- en externe arbeidsmarktontwikkelingen, daarbij de gevolgen voor u als werkgever helder geïdentificeerd. Met mogelijkheden tot verbetering en formulering van mogelijke oplossingsrichtingen.

Executive Search

U kunt uw vacante positie nog niet kenbaar maken in de markt. Breed uitzetten van een dergelijke vacature zou uw organisatie kunnen schaden. Of wellicht ligt de positie nog ter bespreking bij de OR, maar wilt u alvast een shortlist van kandidaten. Mogelijk betreft het een geheel nieuwe positie of propositie en wilt u dit richting uw concurrentie nog niet kenbaar maken. Of wordt de positie op dit moment nog vervuld door iemand waarvan uw organisatie afscheid neemt. In dat geval is het zinvol om executive search in te zetten.
Met executive search wordt de vacature onder de radar uitgezet binnen een kleine kring potentiële kandidaten. Informatie betreffende de vacature wordt schaars verstrekt, juist voldoende genoeg om continuïteit in contact te waarborgen. Uw vertrouwelijke bedrijfsinformatie wordt delicaat behandeld en pas in een later stadium gedeeld. Dit vereist onschendbaar vertrouwen van alle betrokken partijen. Neem contact op voor de mogelijkheden omtrent executive search.

Schrijven en redigeren van vacatureadvertenties en wervingsprofielen

Bij werving via adverteren is een goed geschreven advertentie het halve werk. Potentiële kandidaten moeten zich aangetrokken voelen tot de titel. Vervolgens getriggerd zijn om verder te lezen. Daarbij steeds enthousiaster worden. Of juist niet. Want in dat geval past de kandidaat niet bij uw organisatie of de vacante positie. Degene die wèl past, vindt zichzelf terug in de tekst. Maar ook tussen de regels. En zal in actie komen door te reageren of uw vacature. In dat geval heeft u veelal al uw eerste set van passende kandidaten op een presenteerblaadje.

Een advertentietekst moet helder, transparant, wervend, realistisch en vooral bondig zijn. Elke regel om te publiceren kost geld. Of past niet in de verdampende concentratie van de lezer. Zie een advertentietekst als een trechter. Een algemene kop en steeds explicieter toelichting. Lezers die niet passen op de vraag, zullen afhaken. Lezers die zichzelf herkennen én een uitdaging zien in de vacature, zullen bij u solliciteren.

En dan is een uitgebreid wervingsprofiel van belang. Hierin vindt de potentiële kandidaat een beschrijving van uw organisatie als werkgever en van de vacature. De strategie van de organisatie, de ambitie voor komende periode. En de daaruit volgende uitdagingen voor de kandidaat komen aan bod. Aantrekkelijk (want aantrekkingskracht is van belang), maar wel realistisch. Defensie had prachtige wervingscampagnes met aantrekkelijke filmpjes, maar niet iedereen belandt in een Apache… Een realistisch beeld van de functie en omgeving is noodzakelijk. Anders vertrekt uw pas aangestelde werknemer weer.

Het wervingsprofiel bevat daarnaast een beschrijving van de selectie- en sollicitatieprocedure en inzicht in de remuneratie. Schrijven is een vak en kost u tijd. Laat dit aan een ander over, liefst iemand met een frisse, externe doch doortastende blik.

Training werving & selectiegesprekken

Voor één vacante positie worden meerdere kandidaten gesproken. Oftewel, meer ‘slecht nieuws’ gesprekken dan ‘goed nieuws’. Voor een eenduidige selectie en goede afhandeling moeten de selectiecriteria helder zijn en zorgvuldig worden omgegaan met (open) sollicitaties. De sollicitant mag verwachten dat er een waardig gesprekspartner aan tafel zit. Kundig, respectvol, transparant, duidelijk. Afgewezen kandidaten moeten snappen waarom ze niet in aanmerking komen voor een baan, ondanks dat ze gemotiveerd zijn om werkzaam te zijn voor uw organisatie. En veelal zullen de kandidaten actief zijn in uw markt en komt u ze waarschijnlijk weer tegen. Toch kan er maar één kandidaat de gelukkige zijn.

In de training werving en selectie worden uw medewerkers getraind met dit soort aspecten in het achterhoofd. Hoe voer ik de selectiegesprekken op een gestructureerde manier? Wat laat ik aan bod komen? Hoe breng ik goed of slecht nieuws? Het belang van voorbereiding. Het belang van duidelijke afsluiting van een gesprek. Wat doe ik met dat onderbuikgevoel?

De theorie wordt tijdens de training direct in de praktijk gebracht door selectiegesprekken te voeren met gefingeerde kandidaten en deze te evalueren. Van a tot en met z. Kortom, welke weg moet bewandeld worden om de juiste kandidaat te selecteren voor uw organisatie en de afgewezen mensen met een waardig gevoel terug naar huis te laten gaan.