Interim Recruitment

Mogelijk zit u met een piekbelasting in het aantal vacatures. Of heeft u een groeiambitie waarmee u uw eigen recruitment-apparaat niet wil (over)belasten. Of beschikt u zelf niet over eigen recruitment-apparaat. Sonsbach kan op interimbasis voor u de werving en selectie uit handen nemen. Volledig onder uw eigen bedrijfsnaam opererend en geïncorporeerd binnen uw eigen processen. Denk aan het ontwikkelen en uitvoeren van wervingsvoorstellen, aanvalsplannen en het zoeken en benaderen van potentiële kandidaten. Via tooling maar ook eigen netwerk. Selecteren van sollicitanten, beoordelen, interviewen van kandidaten. Beschikbaar stellen van relevante informatie voor het management, zakelijke partners en/of andere belanghebbenden. Identificeren van tekortkomingen in het huidige beleid, procedures, processen, instrumenten en systemen.

Tevens denken wij graag mee in de ontwikkeling en implementatie van beleid, richtlijnen en procedures. Door analyse van en advisering over in- en externe arbeidsmarktontwikkelingen, daarbij de gevolgen voor u als werkgever helder geïdentificeerd. Met mogelijkheden tot verbetering en formulering van mogelijke oplossingsrichtingen.