Werving en selectie is persoonlijk. Ik stel mij graag voor…

Hier kunt u meer lezen over mijn persoonlijke achtergrond en interesses.

Lex kent de zorgsector vanuit Capgemini, waar hij salesverantwoordelijk was voor dit complexe klantsegment. Bediende klanten als het Ministerie van Volksgezondheid Welzijn & Sport, het College Tarieven Gezondheidszorg / Zorgautoriteit i.o., academische ziekenhuizen, (topklinische) ziekenhuizen en thuiszorginstellingen. Advies-, detacherings- en implementatietrajecten op basis van het totale aanbod van dienstverlening van Capgemini; business consulting, technology consulting en outsourcing. Gericht op beleidsthema’s rondom het zorgstelsel, bijvoorbeeld het Elektronisch Patiënten Dossier, Diagnose Behandeling Combinaties, (regionale) zorgportalen. Lex heeft op basis van business case en ROI-studie het eerste grote project rond mobiele toepassingen voor de thuiszorgmarkt verworven. Samen met strategische businesspartners proposities opgezet als HealtheValue en Caremore+. Publicaties: ‘Alternative Health Care Models’ (HCTProject, 2004) en ‘Zorgmarketing’ (Zorgmagazine, 2005).

Het werving- en selectievak heeft Lex geleerd bij Ebbinge & Company uit Amsterdam. Aangetrokken om het marktsegment ICT Management te helpen opzetten. Hij is actief met werving en selectie van sleutelposities in het genoemde segment bij dienstenleveranciers en corporates. Acquireert en voert opdrachten uit in het segment van vacatures met jaarsalarissen van circa 65.000 tot 220.000 euro OTE. De opgebouwde klantenkring betreft o.a. Accenture, IBM (PwC Consulting), Philips, GTI, Capgemini Consulting, Atos Origin, Microsoft, LogicaCMG en Closed Gap.

Vanuit Ebbinge & Company maakt Lex een overstap naar het bureau FunktieMediair, dat niet veel later werd geïncorporeerd binnen de Randstad Groep. Bij FunktieMediair richt Lex zich weer op de zorgmarkt. Is met werving en selectie actief voor opdrachtgevers als het Bronovo Ziekenhuis, Erasmus MC, Meander MC, GG&GD Utrecht en Reinaerde. Heeft succesvol het nieuwe marktsegment Zakelijke Dienstverlening in de Zorg vormgegeven: zorgverzekeraars, adviesbureaus, ICT-bureaus en financiële dienstverleners die zich richten op de zorgsector. Een klantenportefeuille opgebouwd met corporate klanten als Achmea, Univé-VGZ-IZA-Trias, Azivo Zorgverzekeraar, IZZ Zorgverzekeraar, Simed International, Infomedics, adviesbureaus als Ernst & Young Advisory, Capgemini Consulting, ValueCare en Cope Healthcare Solutions. En KWF Kankerbestrijding, dat hem later terugvraagt voor de (onbezoldigde) functie van bestuursvoorzitter van afdeling Arnhem.

Binnen de Randstad Groep groeit Lex door naar de rol van account directeur binnen Yacht, met als aandachtsgebied het segment Verzekeraars. Is landelijk eindverantwoordelijk voor de relatie, klantbewerking en omzet van landelijke topaccounts Achmea, Coöperatie VGZ en Univé. Functioneel leidinggevend aan betreffende accountteams, bestaande uit account managers van de regionale vestigingen. Lex is binnen het account overall verantwoordelijk voor de performance van klantteams op het vlak van werving en selectie en interim management. Gevoerde klantproposities zijn onder andere ‘wendbaarheid’, ‘strategische personeelsplanning’, ‘regie over projecten’, ‘best in finance’ en ‘brokership’. In 2013 wordt een lang gekoesterde droom werkelijkheid en wordt Sonsbach ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

Maatschappelijke betrokkenheid

Lex is in 2011 gevraagd door KWF Kankerbestrijding om de afdeling Arnhem nieuw leven in te blazen. Heeft bestuur en afdeling hervormd en opnieuw opgezet. Activiteiten van de afdeling verbreed en focus op zichtbaarheid aangebracht. Niet meer alleen de jaarlijkse collecteweek als aandachtsgebied. Ook het organiseren en faciliteren van fondsenwervende evenementen en activiteiten. Afgelopen jaren betrokken geweest bij de organisatie van KWF Benefietconcert, KWF Benefietdiner, presentaties gegeven. Tevens in samenwerking met het hoofdkantoor een maatschappelijk partnership opgezet met Eredivisie-voetbalclub Vitesse. Vanuit deze samenwerking worden in gezamenlijkheid diverse activiteiten ontplooid richting de achterban en huishoudens in Arnhem.

Daarnaast betrokken bij diverse landelijke onderzoeken en adviesopdrachten voor de organisatie KWF Kankerbestrijding zelf. Coaching van een regiocoördinator, een adviestraject in regio Limburg-Noord-Brabant ten behoeve van verbreding van grote KWF-afdelingen in deze regio. En een organisatieadviesopdracht op vlak van optimalisatie en inrichting van de 14 grootste landelijke KWF-afdelingen.
Tevens betrokken bij optimalisatie van het landelijke communicatiebeleid van KWF Kankerbestrijding, de propositie Kanker op de Werkvloer (Gezond Werkgeverschap), de toekomst van de Collecte en Golf4Life. Dagvoorzitterschap bij introductiebijeenkomsten van nieuwe afdelingsbestuurders.

Interesses / overige activiteiten

Waterpolo, golf, zeilen, skiën.

Voorzitter bestuur KWF Kankerbestrijding afdeling Arnhem (2011 – heden)

Mede-oprichter en trekker ENC Waterpolo Raad voor Sportief Gedrag (2014 – heden).

Vrijwilliger Wedstrijdtafel voetbalvereniging SML (2014 – heden).

Lid Barcommissie ENC Waterpolo (2008 – 2015).

Lid Wedstrijdcommissie zaalvoetbalcompetitie VCD Velp (2010 – 2013).

Lid oudercommissie kinderdagverblijf Villa Safari te Arnhem (2005 – 2011).