Werving en selectie is persoonlijk. Ik stel mij graag voor…

Hier kunt u meer lezen over mijn persoonlijke achtergrond en interesses.

Bij Capgemini de zorgsector leren kennen. Salesverantwoordelijk voor dit complexe klantsegment. Bediende klanten als het Ministerie van Volksgezondheid Welzijn & Sport, het College Tarieven Gezondheidszorg / Zorgautoriteit i.o., academische ziekenhuizen, (topklinische) ziekenhuizen en thuiszorginstellingen. Advies-, detacherings- en implementatietrajecten op basis van het totale aanbod van dienstverlening van Capgemini; business consulting, technology consulting en outsourcing. Gericht op beleidsthema’s rondom het zorgstelsel, bijvoorbeeld het Elektronisch Patiënten Dossier, Diagnose Behandeling Combinaties, (regionale) zorgportalen. Op basis van business case en ROI-studie het eerste grote project rond mobiele toepassingen voor de thuiszorgmarkt verworven. Samen met strategische businesspartners proposities opgezet als HealtheValue en Caremore+. Publicaties: ‘Alternative Health Care Models’ (HCTProject, 2004) en ‘Zorgmarketing’ (Zorgmagazine, 2005).

Het werving- en selectievak geleerd bij Ebbinge & Company uit Amsterdam. Aangetrokken om het marktsegment ICT Management te helpen opzetten. Actief met werving en selectie van sleutelposities in het genoemde segment bij dienstenleveranciers en corporates. Acquisitie en uitvoeren van opdrachten in het segment van vacatures met jaarsalarissen van circa 65.000 tot 220.000 euro OTE. De opgebouwde klantenkring betreft o.a. Accenture, IBM (PwC Consulting), Philips, GTI, Capgemini Consulting, Atos Origin, Microsoft, LogicaCMG en Closed Gap.

Vanuit Ebbinge & Company de overstap gemaakt naar het bureau FunktieMediair, dat niet veel later werd geïncorporeerd binnen de Randstad Groep. Focus ligt bij FunktieMediair weer op de zorgmarkt. Met werving en selectie actief voor opdrachtgevers als het Bronovo Ziekenhuis, Erasmus MC, Meander MC, GG&GD Utrecht en Reinaerde. Succesvol het nieuwe marktsegment Zakelijke Dienstverlening in de Zorg vormgegeven: zorgverzekeraars, adviesbureaus, ICT-bureaus en financiële dienstverleners die zich richten op de zorgsector. Een klantenportefeuille opgebouwd met corporate klanten als Achmea, Univé-VGZ-IZA-Trias, Azivo Zorgverzekeraar, IZZ Zorgverzekeraar, Simed International, Infomedics, adviesbureaus als Ernst & Young Advisory, Capgemini Consulting, ValueCare en Cope Healthcare Solutions. En KWF Kankerbestrijding, dat later terugkomt met het verzoek om de (onbezoldigde) functie van bestuursvoorzitter van afdeling Arnhem te vervullen.

Binnen de Randstad Groep doorgegroeid naar de rol van account directeur binnen Yacht, met als aandachtsgebied het segment Verzekeraars. Landelijk eindverantwoordelijk voor de relatie, klantbewerking en omzet van landelijke topaccounts Achmea, Coöperatie VGZ en Univé. Functioneel leidinggevend aan betreffende accountteams, bestaande uit account managers van de regionale vestigingen. Binnen het account overall verantwoordelijk voor de performance van klantteams op het vlak van werving en selectie en interim management. Gevoerde klantproposities zijn onder andere ‘wendbaarheid’, ‘strategische personeelsplanning’, ‘regie over projecten’, ‘best in finance’ en ‘brokership’. In 2013 wordt een lang gekoesterde droom werkelijkheid en wordt de stap naar zelfstandig ondernemerschap gemaakt. Sonsbach wordt ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

Interim HR-opdrachten

Regisseur inhuur externen Coöperatie VGZ (vanuit Sonsbach)

Regisseren van inhuurproces van externe medewerkers. Start-to-end verantwoordelijk. Spilfunctie tussen Inkoop, HR, leveranciers en inhurende managers. Verbetering inhuurprocessen, zo efficiënt en kwalitatief mogelijk invulling geven aan de inhuur. Intern aanspreekpunt voor alle inhuurgerelateerde vragen. Vendormanagement (o.a. bewaken KPI’s leveranciers). Meten en verbeteren klanttevredenheid stakeholders. Bewaken en verlagen kosten. Bewaken compliancy. Vraagkwalificatie. Stakeholdermanagement, adviseren en ‘opvoeden’ interne organisatie.

Projectmanager realisatie Regionaal Traineeship Drechtsteden (vanuit Sonsbach)

Realisatie van de opzet van het regionale traineeprogramma Drechtsteden 2020-2022, gestart d.d. 1 oktober 2020. Opzetten traineeship programma, ontwikkel- en trainingsagenda, inregelen intervisie voor trainees. Continue briefing van betrokkenen uit de deelnemende organisaties vanuit de Drechtsteden. Met de HR adviseurs opzetten van generiek wervingsprofiel en de arbeidsmarktcommunicatie. In samenwerking met afdeling Inkoop opzetten aanbesteding voor externe trainingen. Schrijven leidraad aanbesteding. Opzetten selectiecommissie aanbesteding. Beoordeling offertes en selectie trainingsbureau. Vormgeven van interactieve, fysieke selectiedag met traineekandidaten en traineeplek-vacaturehouders, met speed dates en coffee corners. Rekening houdend met de beperkingen als gevolg van de toen geldende RIVM-richtlijnen voor grote groepenbijeenkomsten gedurende de Corona-crisis.

Trekker HR-transitie / Kwartiermaker HR expertisecentrum (vanuit Sonsbach)

In samenwerking met de HR teamleiders van het Service Centrum Drechtsteden zorgen dat het nieuwe centrale HR expertisecentrum binnen de kaders van het inrichtingsplan van start gaat. Sturen op de inhoudelijke ontwikkeling en planning. Daarmee ook verantwoordelijk voor de uitvoering van enkele inhoudelijke HR activiteiten. Als trekker HR transitie tevens leiden van het project Spoorboekje P&O 2020. Dit beslaat de uitvoering, planning en prioritering van projectmatige activiteiten voor heel P&O. Ervoor zorgdragen dat activiteiten planmatig opgepakt worden. Waar nodig aanjagen om kortcyclisch resultaten te halen. Conform de ambities, bedrijfsvoeringsstrategie en -agenda.

Activiteiten hadden betrekking op de productendienstencatalogus van de HR afdeling, het HR dienstverleningsmodel, wet- en regelgeving P&O, eHRM en ICT inrichting, inrichting en rollen afdeling / team, individuele- en teamontwikkeling, procesinrichting en procesmatig werken. Motiveren en aanjagen bij HR thema’s als verzuim, werving en selectie, strategische personeelsplanning, regionale mobiliteit en arbeidsmarkt.

Projectmanager Regionaal Traineeship (vanuit Sonsbach)

Opzetten van een toekomstbestendig en gedragen regionaal traineeprogramma voor de Drechtsteden. Sturing op proces en inhoud. Wegnemen ontevredenheid eerdere edities en creëren draagvlak voor eenduidig regionaal perspectief qua doel, invulling en verantwoordelijkheden. Voorbereiding en doorlopen van volledige bestuurlijke besluitvorming in de regio. Opzetten planning en financiële overzicht. Tevens advisering in de lopende editie van het traineeprogramma.

Veranderbegeleiding en Verkenning strategische personeelsbezetting Zorginstituut Nederland (vanuit Sonsbach)

Verkenning strategische bezetting 2019-2021 en gap analyse, voor een optimale transitie van flexibele schil naar vaste formatie van Team Informatiestandaarden van Zorginstituut Nederland. In het kader van strategische personeelsplanning binnen het Zorginstituut samenstellen van het meest optimale functieprofiel, op basis van de dan geldende behoefte, langere termijnstrategie, marktontwikkelingen, etcetera. Onderkennen van toekomstige functies, die voldoen aan intern draagvlak én de huidige wensen van de arbeidsmarkt. Voortdurende afstemming met de verschillende partijen die een belang hebben bij de juiste keuze en uiteindelijke selectie van nieuwe medewerkers. Communicatie over de voortgang van het project binnen het Zorginstituut.

Doorlichting en advisering werving- en selectieproces (vanuit Sonsbach)

Doorlichting proces van aantrekken, selecteren en gedurende de aanstelling begeleiden en volgen van nieuwe trainees van DisGover. Standaards aangebracht in werving- en selectieproces. Onderwerpen als arbeidsmarktcommunicatie, interne besturing en onderlinge samenwerking management team onder de loep genomen. Begeleiding van HR manager. Advies over aanschaf systeem voor werving- en selectiesysteem en het volgen van de persoonlijke ontwikkeling van de medewerkers.

Maatschappelijke betrokkenheid

In 2011 gevraagd door KWF Kankerbestrijding om de afdeling Arnhem nieuw leven in te blazen. Heeft bestuur en afdeling hervormd en opnieuw opgezet. Activiteiten van de afdeling verbreed en focus op zichtbaarheid aangebracht. Niet meer alleen de jaarlijkse collecteweek als aandachtsgebied. Ook het organiseren en faciliteren van fondsenwervende evenementen en activiteiten. Betrokken geweest bij de organisatie van KWF Benefietdiners en presentaties gegeven. Tevens in samenwerking met het hoofdkantoor een maatschappelijk partnership opgezet met Eredivisie-voetbalclub Vitesse. Vanuit deze samenwerking worden in gezamenlijkheid diverse activiteiten ontplooid richting de achterban en huishoudens in Arnhem. Na 10 jaar voorzitterschap in 2021 het stokje overgedragen aan een nieuwe voorzitter.

Optimalisatie en verbreding KWF-afdelingen en (loopbaan)coaching (vanuit Sonsbach)

Ingehuurd voor en betrokken bij diverse landelijke onderzoeken en adviesopdrachten voor KWF Kankerbestrijding. Een organisatieadviesopdracht op vlak van optimalisatie en inrichting van de 14 grootste landelijke KWF-afdelingen. (Loopbaan)coaching van een regiocoördinator. En een adviestraject ten behoeve van verbreding van grote KWF-afdelingen in de regio Limburg-Noord-Brabant.

Ook (onbezoldigd) betrokken bij optimalisatie van het landelijke communicatiebeleid van KWF Kankerbestrijding, de propositie Kanker op de Werkvloer (Gezond Werkgeverschap), de toekomst van de Collecte en Golf4Life. Training van regiocoördinatoren op gebied van werving- en selectie. Dagvoorzitterschap bij introductiebijeenkomsten van nieuwe afdelingsbestuurders.

Interesses / overige activiteiten

Waterpolo en golf in competitieverband, skiën.
Mede-oprichter en trekker ENC Waterpolo Raad voor Sportief Gedrag (2014 – heden).
Voorzitter bestuur KWF Kankerbestrijding afdeling Arnhem (2011 – 2021)
Vrijwilliger wedstrijdtafel voetbalvereniging SML (2014 – 2020).
Lid barcommissie ENC Waterpolo (2008 – 2015).
Lid wedstrijdcommissie zaalvoetbalcompetitie VCD Velp (2010 – 2013).
Lid oudercommissie kinderdagverblijf Villa Safari te Arnhem (2005 – 2011).